VIII Sesja Rady Dzielnicy

Zapraszamy mieszkańców na VIII sesję Rady Dzielnicy. Sesja odbędzie się 20.02.2015r o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 42.

Protokół z VII Sesji Rady Dzielnicy

Protokół VII

VII Sesja Rady Dzielnicy

Zapraszamy mieszkańców na VII sesję Rady Dzielnicy. Sesja odbędzie się 4.12.2014r o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 42.

 

Protokół z VI Sesji Rady Dzielnicy

Protokół nr VI

VI Sesja RD Środula – zapowiedź

Szkoła Podstawowa nr 42Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VI sesję Rady Dzielnicy Środula, która odbędzie się 2.09.2014r. o godz 17:00 w Szkole Podstawowej nr 42.

Protokół z V Sesji Rady Dzielnicy

Protokół V

V Sesja RD Środula – zapowiedź

Szkoła Podstawowa nr 42Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na V sesję Rady Dzielnicy Środula, która odbędzie się 3.06.2014r. o godz 17:00 w Szkole Podstawowej nr 42 (w sali gdzie mieści się stołówka)

Dyżury RD

Szkoła Podstawowa nr 42Przypominamy, że w każdą drugą środę miesiąca ma miejsce dyżur Rady Dzielnicy. Kolejny dyżur już jutro od godziny 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy, w szkole przy ul. Prusa 253.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Konkurs na logo RD Dzielnicy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Środuli do udziału w konkursie na stworzenie logo Rady Dzielnicy. Regulamin konkursu prezentujemy poniżej.

Regulamin konkursu na logo Rady Dzielnicy Środula

 • Konkurs organizowany jest od 10.02.2014 do 9.03.2014.
 • W konkursie mogą brać jedynie osoby zamieszkujące na terenie Rady Dzielnicy Środula.
 • W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.
 • Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę prac.
 • Wykonanie loga jest możliwe techniką dowolną: rysowanie i malowanie ręczne lub za pomącą dowolnych programów komputerowych.
 • Logo musi być wykonane na białej kartce A4
 • Jedno logo może znajdować się tylko na jednej kartce A4
 • Prace konkursowe można przesyłać na adres mailowy Rady Dzielnicy Środula : rada.srodula@op.pl lub dostarczyć do siedziby rady do Szkoły Podstawowej nr 42 (do sekretariatu szkoły)
 • Przesłanie prac do siedziby Rady Dzielnicy Środula można jedynie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo Rady Dzielnicy Środula”.
 • Przesłane prace w kopertach powinny być podpisane na drugiej stronie kartki imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz nr telefonu autora pracy. Prace przesyłane mailowo również muszą zawierać to dane.
 • Wyboru najlepszego loga poprzez głosowanie jawne dokonuje kapituła w której skład wchodzą dobrowolnie wszyscy radni Rady Dzielnicy Środula.

Dla autora najlepszego projektu logo przewidziane nagrody książkowe.

Nadanie patronatu Ryszarda Twardocha

Rada Dzielnicy „Środula” w Sosnowcu uchwala wystąpić do Rady Miejskiej w Sosnowcu z wnioskiem o nadanie terenowi znajdującemu się w granicach ulic: od strony wschodniej wzdłuż ulicy Okrzei, od strony zachodniej wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, od strony północnej do ulicy Północnej, od strony południowej wzdłuż niecki dawnego toru kolejowego, obejmującego działki nr: 699, 700, 701, 702 – nazwy im. Ryszarda Twardocha.

Uchwała nr 11